DATA LÍMIT INSCRIPCIONS

20 de gener de 2021

DATA LÍMIT PER INSCRIPCIONS SUBVENCIONADES

10 de gener de 2021

Informació general


Inscripció i Pagament

La inscripció s’ha de fer per via electrònica a través del formulari online que trobareu a: http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1139

També podeu accedir per la pàgina web de la Societat www.scdigestologia.org

La inscripció inclou: l’assistència al 6è taller Videfòrum d’Endoscòpia, al 6è Curs en Investigació Bàsica i Translacional en Digestologia i al XXVI Curs de Formació en Digestologia, a totes les sessions científiques del congrés i als corresponents certificats de presentació de comunicació i d’assistència.

Quotes d'inscripció Fins el 08/12/2020 Fins el 09/12/2020
Soci 90€ 180€
No soci 180€ 270€
*Primer signant comunicació acceptada soci 0€ 0€
Jubilat 0€ 0€

*Per gaudir d’aquesta subvenció hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació, acreditant la seva condició de residents o becaris.

Per pagaments amb transferència: Banc de Sabadell - compte 0081 0377 93 0001172322. indicant com a concepte de la transferència el nom de l’inscrit, i enviant el comprovant de la transferència, a la secretaria tècnica: inscripcions@academia.cat

El certificat d’assistència i certificat de crèdits

Un cop finalitzi el congrés i es confirmi l’assistència al mateix, tots els assistents rebran un correu electrònic amb les dades que hagin introduït al formulari d’inscripció amb indicacions per descarregar-se el certificat d’assistència i/o de crèdits.

Per aquest motiu es molt important posar correctament el nom que vulguin que consti i imprescindible posar el DNI a la butlleta d’inscripció.

Per gaudir del certificat de crèdits, els assistents al acte hauran d’haver assistit a un mínim del 80% de les sessions acreditades. Les sessions acreditades són les següents:

 • 6è taller Videofòrum d’Endoscòpia
 • 6è Curs en Investigació Bàsica i Translacional en Digestologia
 • XXVI Curs de Formació en Digestologia
 • Simposis de programa

Comunicacions

El formulari oficial per a l’enviament dels resums, així com les instruccions per a la seva confecció, els trobareu a: aquí

Un cop els abstracts estiguin valorats pel Comitè Científic, la secretaria tècnica comunicarà la seva acceptació i el mode de presentació (oral o pòster), donant totes les instruccions corresponents.

Àrees temàtiques

  1. ENDOSCÒPIA I PÀNCREES
  2. ONCOLOGIA
   • Hepatocarcinoma
   • Altres càncers
  3. HEPATITIS: hepatitis virals, hepatopatia immunitària (CBP, hepatitis autoimmune, sd. overlap,...)
  4. CIRROSI: Cirrosi i les seves descompensacions i malalties metabòliques (M. Wilson, Hemocromatosi i NASH)
  5. ESÒFAG, ESTÓMAC, INTESTÍ I TRASTORNS FUNCIONALS
  6. MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL
  7. BÀSIQUES
   • Gastroenterologia bàsica
   • Hepatologia bàsica

Data límit per la presentació de comunicacions 15 de novembre 2020

Premis

S’atorgaran dos premis de 1.200 € cada un a la millor comunicació oral i a al millor pòster.

S’atorgaran tres premis, segons els resultats de la votació interactiva, que tindrà lloc en el decurs del 6è Taller Videofòrum d’Endoscòpia:

 • Primer Premi: Inscripció al Congrés de la SEED o de l’AEG
 • Segon Premi: Inscripció al Congrés de la SCD
 • Tercer Premi: Un exemplar del llibre “Therapeutic Endoscopy” (Nib Soehendra, Kenneth F. Binmoeller i Hans Seifert)